prof. Ivica Belina

Autor: porilookAdmin
event 26.03.2024.
Ivica Belina

Predsjednik žirija | Koalicija udruga u zdravstvu

Ivica Belina predsjednik je Koalicije udruga u zdravstvu, krovne organizacije udruga pacijenata u Hrvatskoj od 2014. Njegovi glavni interesi su jednakopravan i ravnopravan pristup zdravstvenoj skrbi, aktivna uloga pacijenata u njihovom liječenju i u zdravstvenom sustavu te provođenje zdravstvenih politika na nacionalnoj, EU i globalnoj razini.


Od 2016. vrlo je aktivan u području skrbi za rak i zagovaranju potreba pacijenata oboljelih od raka. Na nacionalnoj razini uspostavio je neformalnu platformu udruga pacijenata oboljelih od raka Onkologija.hr, čime je osigurao aktivnu ulogu udruga pacijenata oboljelih od raka u izradi i donošenju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka.


Na međunarodnoj razini, predstavlja Koaliciju udruga u zdravstvu u Europskom forumu pacijenata, Europskoj zakladi za pluća, Europskom savezu za personaliziranu medicinu, a jedan je i od osnivača FT3 (From Testing To Targeted Treatments) Saveza, nove multi-sektorske globalne organizacije za promicanje precizne medicine. Član je i nekoliko savjetodavnih tijela za komercijalne organizacije i organizacije civilnog društva na globalnoj razini, gdje zastupa potrebe i interese pacijenata Središnje i istočne Europe.


Od 2017. Belina je član Središnjeg etičkog povjerenstva Republike Hrvatske i član Povjerenstva za sigurnu primjenu lijekova pri HALMED-u gdje predstavlja pacijente.

ORGANIZATOR
DRŽAVA PARTNER
POKROVITELJI
PRIJATELJI
MEDIJSKI PARTNER