Uvjeta korištenja i kolačića

Autor: porilookAdmin
event 13.03.2024.

ODREDBE I UVJETI
Saznajte više o Uvjetima korištenja.

OPĆI POSLOVNI UVJETI

Korištenjem registracijskog sustava na web stranici https://healthcommforum.com/, Korisnik ili Kupac pristaje na sva prava, obveze i odgovornosti iz Općih uvjeta poslovanja VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81877196963, e-mail adresa: info@valgrupa.hr, kao Pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: VAL GRUPA ili Pružatelj usluga). Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: “GUP”) uređuju odnos između VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81877196963 i pravnih ili fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: “Korisnik”) koji koriste mogućnost kupnje ulaznica putem interneta za offline konferenciju HealthComm Forum (u daljnjem tekstu: “Događaj”; Pružatelj usluga i Korisnik u daljnjem tekstu zajednički nazvani “Strane”) uvjete korištenja usluge kupnje ulaznica, kao i prava i obveze Pružatelja usluga i Korisnika. Ugovor o kupo-prodaji može se sklopiti na engleskom jeziku.

VAL GRUPA u suradnji s partnerima (u daljnjem tekstu: Organizator) organizira offline konferenciju HealthComm Forum i putem web stranice https://healthcommforum.com/ omogućuje prodaju kotizacija koje osiguravaju Kupcu/Korisniku sudjelovanje na offline konferenciji. Pružatelj usluga operira sustavom za online prodaju ulaznica (Sustav) kako bi olakšao kupnju ulaznica za Događaj. U Sustavu je omogućena samo prodaja ulaznica za Događaj koji organizira Pružatelj usluga (u daljnjem tekstu: “Usluga”). Registracijom, Korisnik pristaje da se njegovi kontakt podaci dijele s Organizatorom Događaja.

Kupac/Korisnik je svaki posjetitelj web stranice https://healthcommforum.com/ koji je došao na stranicu s namjerom dobivanja informacija i/ili kupnje proizvoda/usluge ponuđenih na stranici. Korisnik će pružiti svoje osobne podatke koji su potrebni za pružanje Usluge. Korisnik ovime prihvaća odredbe ovih GUP-a. Korisnik prilikom korištenja Usluge priznaje da je upoznat, razumio je i obvezuje se na uvjete ovih GUP-a.

Ovaj dokument je elektronički ugovor između VAL GRUPA i Korisnika ili Kupca, a prihvaćanjem istog, obje strane prihvaćaju sva prava, obveze i odgovornosti navedene u njemu. Obrada osobnih podataka Korisnika temelji se na pristanku Korisnika. Korisnik pristaje da se njegovi osobni podaci koje je dao tijekom korištenja Usluge obrađuju u svrhu pružanja Usluge (uključujući zaključenje ugovora o prodaji-kupnji i povezane radnje, poput fakturiranja, kao i pripremu Događaja) u okviru ovih GUP-a. Korisnik također izričito pristaje da njegovi osobni podaci budu prikupljeni i obrađeni od strane VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81877196963, u svrhu pružanja Usluga. Korisnik će pružiti stvarne podatke prilikom korištenja Sustava. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za štetu i troškove koji proizlaze iz nepridržavanja ove obveze od strane Korisnika.

Organizator zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, otkazati ili izmijeniti Poslovne uvjete navedene ovdje.

Korisnik priznaje sljedeća tehnička i pravna ograničenja i rizike Usluge:

 • Zbog karakteristika interneta, kontinuirani rad Sustava može biti prekinut bez prethodnog znanja ili namjere Pružatelja usluga. Pružatelj usluga čini sve što se razumno može očekivati kako bi osigurao nesmetan rad, ali ne može jamčiti besprijekoran i nesmetan rad Usluge i povezane web stranice (npr. partneri za plaćanje), ili kontinuiran i besprijekoran pristup Usluzi. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu i troškove koji proizlaze iz prekida ili greške u pristupu Usluzi.
 • Pružatelj usluga ovlašten je potpuno ili djelomično prekinuti Uslugu bez prethodne obavijesti ili obavijesti radi održavanja Usluge ili povezane web stranice ili iz sigurnosnih razloga.
 • Korisnik priznaje da online sustav plaćanja koji je dostupan putem web stranice nije operiran od strane Pružatelja usluga, stoga Pružatelj usluga neće biti odgovoran za povezane štete, zloupotrebe ili neuspjeh transakcije izvršene putem online sustava plaćanja.

Korisnik preuzima potpunu odgovornost za svoje postupke prilikom korištenja Sustava Pružatelja usluga. Korisnik se obvezuje odmah obavijestiti korisničku podršku Pružatelja usluga u slučaju neovlaštenog korištenja svojih podataka ili bilo kakvog drugog kršenja sigurnosti.

Pružatelj usluga ovlašten je odbiti bilo koju narudžbu ili kupnju Korisnika ako krši propise, zakone, ugovorne obveze Pružatelja usluga, etičke norme i pravila prihvaćena od samoregulirajućeg tijela koje je relevantno u vezi s Pružateljem usluga, ili na bilo koji drugi način krši moral ili poslovne interese Pružatelja usluga. Strane prihvaćaju da se ugovor o kupnji koji su između njih sklopili Korisnik ne smatra pisanom suglasnošću, stoga se ne može pristupiti kao arhiviran na Pružateljevu uslugu. Zaključenje ugovora potvrđeno je potvrdom koju Pružatelj usluga šalje e-mailom nakon kupnje.

Korisnici prihvaćaju registracijom putem interneta; da će se tijekom događaja napraviti snimke slika, video i audio zapisa, što može izložiti sudionike prepoznavanju. Slike, video i audio zapisi mogu biti javno objavljeni i objavljeni u bilo kojem pisano ili elektroničkom mediju. Sudionici događaja svojom sudjelovanjem daju svoj pristanak za proizvodnju navedenih slika, video ili audio zapisa i priznaju da ne mogu podizati nikakve zahtjeve u vezi s tim snimkama, niti protiv organizatora, tvoraca snimaka ili njihovih zakonitih korisnika.

Pravni odnosi vezani uz korištenje Usluge:

 • Organizator zadržava pravo promjene govornika koji prezentiraju sadržaj tijekom Konferencije iz razloga izvan njezine kontrole. U takvom slučaju Korisnik koji je kupio kotizaciju nema pravo na naknadu od pružatelja usluga.
 • Organizator zadržava pravo promjene datuma Konferencije iz razloga izvan njene kontrole. U tom slučaju Kupac ima pravo dati izjavu, u pisanom obliku, o raskidu ugovora i zatražiti povrat cijelog iznosa plaćenog u svrhu kupnje kotizacija (Kotizacija za registraciju).
 • U slučaju otkazivanja Događaja, postupak vraćanja kupljenih ulaznica ili druge mogućnosti njihove uporabe, kao i pripadajuća mjesta i rokovi, bit će objavljeni od strane Pružatelja usluga na web stranici povezanoj s Događajem.
 • Kupnjom ulaznice Korisnik izjavljuje da je pravovaljano upoznat s odredbama GUP-a o sudjelovanju na događajima Pružatelja usluga i korištenju ulaznica, kao i drugim pravilima Pružatelja usluga navedenim na web mjestu Događaja, te da je ulaznice kupio imajući to na umu.

Uvjeti kupnje i uporabe kotizacije za HealthComm Forum:

 • Kotizacije za registraciju objavljene su na web mjestu https://healthcommforum.com/.
 • Cijene ne uključuju PDV.
 • HealthComm Forum zadržava pravo promjene cijena bez prethodne obavijesti.
 • Nakon što se registracijski obrazac pošalje na unesenu e-mail adresu za dostavu računa, e-mail s Pro forma računom, odnosno pozivom na plaćanje, stići će u roku od 3 radna dana. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za štetu koja nastane zbog toga što je Korisnik dao pogrešnu e-mail adresu.
 • Kupac je obvezan platiti Pro forma račun u roku navedenom u Pro forma računu, a VAL GRUPA dužna je poslati račun.
 • Samo registrirani/Korisnici koji su platili Proforma račun/Ponudu do dana Konferencije mogu sudjelovati na konferenciji. Ako račun nije plaćen do dana Konferencije, registrirani sudionik neće biti akreditiran i neće moći sudjelovati na Konferenciji.
 • Način plaćanja: Putem IBAN-a ili SWIFT-a
 • Ugovor o kupnji ulaznice sklapa se između Stranaka čim Korisnik potvrdi svoju namjeru kupnje pritiskom na gumb “Potvrdi narudžbu” na platformi za kupnju Pružatelja usluga, nakon što popuni sve potrebne informacije za kupnju.
 • Pružatelj usluga neće biti odgovoran za greške koje se dogode tijekom plaćanja.
 • Uspješnost kupnje ne ovisi o činjenici slanja potvrde. Neuspjeh slanja potvrde također može biti uzrokovan greškom u komunikaciji.

Kupac ili Korisnik koji su dobili pristup sadržaju (Kotizacija) mogu ga koristiti u mjeri propisanoj zakonom.

Kupac ili Korisnik posebno je zabranjen pružati pristup konferenciji (putem linka, veze i sl.) ili ih projicirati trećim stranama koje nisu dobile pristup sadržaju (Kotizacija).

Kupcu/Korisniku nije dopušteno širenje sadržaja, iznošenje na tržište, miješanje u njegov sadržaj, umnožavanje, kopiranje ili distribucija, te bilo koja uporaba sadržaja u digitalnom ili papirnatom obliku (prezentacije).

U slučaju promjena ovih Poslovnih uvjeta, Kupac/Korisnik bit će obaviješten putem objavljivanja na web stranici ili slanjem e-maila.

Izmjene i dodaci uvjetima i odredbama stupaju na snagu čim budu dostupni na web mjestu.

Uvjeti za povrat otkazivanja i povrat plaćenih kotizacija:

 • Registracije otkazane slanjem pisane obavijesti organizatoru najmanje 14 dana prije dana događaja imaju pravo na puni povrat cijene kotizacije nakon odbitka PDV-a, u slučaju realizacije događaja.
 • Registracije otkazane slanjem pisane obavijesti organizatoru 7-14 dana prije dana događaja imaju pravo na povrat 50% cijene kotizacije nakon odbitka PDV-a, u slučaju realizacije događaja.
 • Registracije otkazane slanjem pisane obavijesti organizatoru 6 dana prije dana događaja ili manje nemaju pravo na povrat cijene kotizacije, u slučaju realizacije događaja.
 • Ako registrirani sudionik plati kotizaciju, a ne pojavi se na događaju, povrat nije moguć.
 • Pisanje otkazivanja moguće je putem e-mail adrese tickets@healthcommforum.hr
 • Promjena imena sudionika može se prijaviti pismeno najkasnije dva dana prije početka konferencije putem e-maila tickets@healthcommforum.hr
 • Ako se kotizacija ne plati, registrirani Kupac/Korisnik neće biti akreditiran.
 • Organizator zadržava pravo promjene datuma Konferencije iz razloga izvan njene kontrole. U tom slučaju Kupac ima pravo dati izjavu, u pisanom obliku, o raskidu ugovora i zatražiti povrat cijelog iznosa plaćenog u svrhu kupnje kotizacija (Kotizacija za registraciju).
 • U slučaju otkazivanja događaja, Kupac ima pravo dati izjavu, u pisanom obliku, o raskidu ugovora i zatražiti povrat cijelog iznosa plaćenog u svrhu kupnje kotizacija (Kotizacija za registraciju).
 • Nakon što se dogovor o povratu završi, VAL GRUPA će povratiti iznos cijene kotizacije na račun Kupca/Korisnika umanjen za prateće troškove (troškovi dostave, transakcija, usluga itd.) na unaprijed dostavljeni bankovni račun Kupca.

Akreditacije:

 • Akreditaciju će osigurati Organizator, a Kupac će je dobiti na mjestu registracije uz predočenje svoje osobne iskaznice, prema unaprijed određenom rasporedu koji će biti objavljen na web mjestu https://healthcommforum.com/.

Pravni sporovi:

 • Ovi GUP-i podliježu hrvatskom pravu. U slučaju spora, isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji se odnose na povredu, raskid, valjanost ili tumačenje ovih GUP-a bit će nadležni sud u Zagrebu, Hrvatska.
 • Pružatelj usluga neće biti odgovoran za postupke Korisnika tijekom pružanja Usluge, tijekom Događaja ili na web stranici povezanoj s Uslugom. Pružatelj usluga neće biti odgovoran za postupke Korisnika tijekom korištenja Usluga. U takvom slučaju Pružatelj usluga potpuno surađuje s nadležnim vlastima kako bi istražio kršenja koja su se dogodila u vezi s web stranicom.
 • Korisnik prihvaća da će djelovati u skladu s odredbama relevantnog nacionalnog zakonodavstva prilikom korištenja Usluge ili povezane web stranice. U slučaju da aktivnost povezana s korištenjem Sustava nije dopuštena prema Pružatelju usluga, zakonima Hrvatske ili zakonima zemlje Korisnika, Pružatelj usluga neće biti odgovoran za posljedice takve aktivnosti.

Znakovi i intelektualna svojstva na web mjestu:

 • Znakovi prisutni na web mjestu Usluge ekskluzivno su vlasništvo Pružatelja usluga ili drugih vlasnika prava. Ti se znakovi ne smiju koristiti, prenositi ili objavljivati na bilo koji način od trećih strana bez izričitog i pisanog pristanka Pružatelja usluga ili vlasnika prava.
 • Informacije i drugi dokumenti dostupni putem web mjesta zaštićeni su autorskim pravom. Pružatelj usluga ili vlasnici prava imaju pripadajuća prava. Informacije i drugi materijali dostupni putem web mjesta ne smiju se koristiti, kopirati, prenositi ili objavljivati na bilo koji način od trećih strana bez izričitog i pisanog pristanka Pružatelja usluga ili vlasnika prava.
 • U vezi s podacima koje je Korisnik pružio prilikom korištenja Usluge, Pružatelj usluga postaje upravitelj podataka s odobrenjem Korisnika. U vezi s detaljnim pravilima obrade podataka primjenjuje se Pravila o privatnosti Pružatelja usluga.
 • Pružatelj usluga postaje ovlašten koristiti, upotrebljavati, objavljivati ili brisati komentare koje je Korisnik objavio u vezi s korištenjem Usluge bez ograničenja i bez obveze pružanja bilo kakve naknade Korisniku.
ORGANIZATOR
DRŽAVA PARTNER
MEDIJSKI PARTNER