KATEGORIJA 1. – NAJBOLJA SURADNJA

Autor: porilookAdmin
event 26.03.2024.

UVJETI ZA PRIJAVU:

Unutar kategorije NAJBOLJA SURADNJA nagrađuju se projekti čije osmišljavanje, implementacija i postizanje izvrsnih rezultata obuhvaća suradnju između različitih entiteta unutar zdravstvenog sektora, kao i suradnju različitih entiteta zdravstvenog sektora s povezanim dionicima.

Projekti su osmišljeni s ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava općenito, dobrobiti građana i/ili pacijenata.

Projekti ne bi mogli biti realizirani bez uspješne suradnje dionika iz različitih područja unutar zdravstvenog sustava ili povezanih dionika.

Projekti su osmišljeni, implementirani i realizirani suradnjom minimalno dva različita dionika unutar zdravstvenog sustava ili suradnjom dionika unutar zdravstvenog sustava s povezanim dionicima, na primjer:

  • Privatni i javni zdravstveni sektor
  • Privatni zdravstveni sektor i neprofitni sektor (zaklada, udruga pacijenata i sl.)
  • Javni zdravstveni sektor i neprofitni sektor (zaklada, udruga pacijenata i sl.)
  • Suradnja unutar privatnog sektora (privatna bolnica i tech kompanija, prehrambena i tech kompanija, farmaceutska kompanija i prehrambena kompanija i sl.)
  • Prehrambena kompanija i javni zdravstveni sektor
  • Prehrambena kompanija i tech tvrtka / start up
  • Farmaceutska kompanija i tech tvrtka / start up
  • Fakultet i privatni zdravstveni sektor
  • Projekt može prijaviti bilo koji dionik koji je sudjelovao u procesu osmišljavanja, implementacije i realizacije projekta
ORGANIZER
PARTNER COUNTRY
UNDER THE PATRONAGE OF
MEDIA PARTNER