KATEGORIJA 1. – NAJBOLJA SURADNJA

UVJETI ZA PRIJAVU:

 1. Unutar kategorije NAJBOLJA SURADNJA nagrađuju se projekti čije osmišljavanje, implementacija i postizanje izvrsnih rezultata obuhvaća suradnju između različitih entiteta unutar zdravstvenog sektora, kao i suradnju različitih entiteta zdravstvenog sektora s povezanim dionicima.
 2. Projekti su osmišljeni s ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava općenito, dobrobiti građana i/ili pacijenata.
 3. Projekti ne bi mogli biti realizirani bez uspješne suradnje dionika iz različitih područja unutar zdravstvenog sustava ili povezanih dionika.
 4. Projekti su osmišljeni, implementirani i realizirani suradnjom minimalno dva različita dionika unutar zdravstvenog sustava ili suradnjom dionika unutar zdravstvenog sustava s povezanim dionicima, na primjer:
  • Privatni i javni zdravstveni sektor
  • Privatni zdravstveni sektor i neprofitni sektor (zaklada, udruga pacijenata i sl.)
  • Javni zdravstveni sektor i neprofitni sektor (zaklada, udruga pacijenata i sl.)
  • Suradnja unutar privatnog sektora (privatna bolnica i tech kompanija, prehrambena i tech kompanija, farmaceutska kompanija i prehrambena kompanija i sl.)
  • Prehrambena kompanija i javni zdravstveni sektor
  • Prehrambena kompanija i tech tvrtka / start up
  • Farmaceutska kompanija i tech tvrtka / start up
  • Fakultet i privatni zdravstveni sektor
 5. Projekt može prijaviti bilo koji dionik koji je sudjelovao u procesu osmišljavanja, implementacije i realizacije projekta

KATEGORIJA 2. - NAJBOLJE TEHNOLOŠKO RJEŠENJE U ZDRAVSTVU

UVJETI ZA PRIJAVU:

 1. Unutar kategorije NAJBOLJE TEHNOLOŠKO RJEŠENJE U ZDRAVSTVU nagrađuju se inovativni tech projekti nastali suradnjom bilo kojeg dionika unutar privatnog ili javnog zdravstvenog sektora
 2. Projekti su osmišljeni s ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava općenito, dobrobiti građana i/ili pacijenata.
 3. Projekti su implementirani i trenutno su inovativno rješenje koje se koristi u istraživanjima u institutima i/ili agencijama, bolnici (ili više njih) za, primjerice, uspješnu provedbu preventivnih programa, brže i jednostavnije dijagnosticiranje bolesti, praćenje napretka bolesti ili poboljšanja stanja pacijenta, olakšavaju nošenje pacijenta s bolešću i liječenje
 4. Ili: Projekti su implementirani s ciljem inovativnog, bržeg i efikasnog vođenja administracije unutar bolnica – smanjenje lista čekanja, brz dogovor termina, praćenje povijesti bolesti i sl.
 5. Projekt može prijaviti dionik unutar kojeg se rješenje koristi ili tech kompanija / start up koji polaže prava na osmišljavanje tech projekta / inovativnog rješenja

KATEGORIJA 3. - NAJBOLJI PROJEKT PREVENCIJE

UVJETI ZA PRIJAVU:

 1. Unutar kategorije NAJBOLJI PROJEKT PREVENCIJE nagrađuju se projekti koji potiču građane na preventivne preglede za bilo koju vrstu bolesti
 2. Projekti su osmišljeni od strane bilo kojeg dionika unutar privatnog ili javnog zdravstvenog sustava, prehrambenog sektora ili neprofitnog sektora ili kroz bilo koji oblik suradnje
 3. Projekti su rezultirali većim odazivom građana na preventivne preglede u odnosu na prethodne rezultate i to je glavni kriterij za odabir najboljih
 4. Projekt može prijaviti bilo koji dionik koji je sudjelovao u procesu osmišljavanja, implementacije i realizacije projekta, ili pacijent / građanin koji se odazvao preventivnom pregledu

KATEGORIJA 4. – NAJBOLJI KOMUNIKACIJSKI PROJEKT U ZDRAVSTVU

UVJETI ZA PRIJAVU:

 1. Unutar kategorije NAJBOLJI KOMUNIKACIJSKI PROJEKT U ZDRAVSTVU nagrađuju se projekti nastali s ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava općenito, dobrobiti građana i/ili pacijenata
 2. Projekti su nastali suradnjom bilo kojeg dionika unutar zdravstvenog sustava / prehrambenog sektora / strukovnih udruga / udruga iz neprofitnog sektora s komunikacijskom agencijom (kreativnom ili PR)
 3. Projekti su rezultirali određenom promjenom koja pozitivno utječe na građana i/ ili pacijenta i tako vraćaju povjerenje da možemo biti društvo sa zdravstvom usmjerenim prema pacijentu
 4. Projekti jasno prikazuju važnu ulogu komunikacije u procesu postizanja pozitivne promjene
 5. Projekt / komunikacijsku kampanju može prijaviti dionik unutar zdravstvenog sustava / prehrambenog sektora / strukovnih udruga / udruga iz neprofitnog sektora ili komunikacijska agencija

KATEGORIJA 5. - NAJVEĆI DOPRINOS JAVNOM ZDRAVLJU DRUŠTVA – PREHRAMBENE KOMPANIJE

UVJETI ZA PRIJAVU:

 1. Unutar kategorije NAJBOLJI PROJEKT KOJI PRIDONOSI JAVNOM ZDRAVLJU DRUŠTVA nagrađuju se projekti u sklopu kojih su se proizvodili novi proizvodi ili mijenjali nutritivni sastavi postojećih proizvoda s ciljem smanjenja štetnosti proizvoda na zdravlje, povećanja dobrobiti proizvoda na zdravlje, poticanja na konzumaciju zdravije prehrane i slično
 2. Projekt predstavlja svojevrsni zaokret kompanije prema nutritivnim strategijama koje mogu pridonijeti javnom zdravlju društva
 3. Projekt može prijaviti isključivo prehrambena kompanija

KATEGORIJA 6. – NAJBOLJI PROJEKT U PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA

UVJETI ZA PRIJAVU:

 1. Unutar kategorije NAJBOLJI PROJEKT U PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA nagrađuju se projekti u sklopu kojih se osvještavalo o izazovima u području mentalnog zdravlja društva, utjecalo na promjene u pristupanju temi kao takvoj, pojednostavljivalo građanima dolazak do edukacije o važnosti dobrog mentalnog zdravlja i raznih oblika liječenja
 2. Projekt može prijaviti bilo koji dionik unutar zdravstvenog sustava, kompanija koja provodi interne inicijative pa tako potiče na promjene unutar kompanije ili kompanija koja provodi eksterne inicijative pa tako potiče promjene u čitavom društvu