Ljiljana Vukota

Autor: porilookAdmin
event 26.03.2024.
Ljiljana Vukota

Članica žirija | Sve za nju

Ljiljana Vukota glavna je tajnica Udruge žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU u sklopu koje je 2010. godine ustrojila Centar za psihološku pomoć te ondje kao psihologinja provodi individualna savjetovanja oboljelih od raka.

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore te organizacija European Society for Medical Oncology i International Psycho-Oncology Society. Uz to, članica je Povjerenstva za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice i Povjerenstva za praćenje procesa prevencije, dijagnostike i liječenja u sustavu zdravstva na području onkologije u post COVID periodu. Aktivno je sudjelovala u izradi Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. kao koordinatorica Radne skupine za psihološku potporu, rehabilitaciju i reintegraciju onkoloških bolesnika.

Za doprinos u promicanju genetičkog testiranja BRCA gena dobila je nagradu „Ponos Hrvatske“, a za doprinos u promicanju psihoonkologije dobila je nagradu „Zlatni grb“ Hrvatskog psihološkog društva.

ORGANIZATOR
DRŽAVA PARTNER
MEDIJSKI PARTNER