SPEAKER

Krešimir A. Paliska

Autor: mediaval
event 27.05.2024.

Izvršni direktor AACI America

Krešimir Paliska je stariji potpredsjednik i izvršni direktor američkog akreditacijskog tijela AACI America, globalno vodeće organizacije u području akreditacije i kliničke certifikacije zdravstvenih ustanova sa sjedištem u Hendersonvilleu, Sjeverna Karolina, SAD. AACI ima urede u više od 30 zemalja svijeta i prisutan je na 4 kontinenta.

Krešimir ima više od 25 godina iskustva u akreditaciji bolnica, upravljanju sustavima kvalitete, upravljanju rizicima, sigurnosti pacijenata i bolničkom menadžmentu.

U svojoj karijeri bio je na više vodećih pozicija u korporaciji DNV, a jedan je od osnivača i prvi potpredsjednik Nordijske komore u Hrvatskoj. Na poziciju izvršnog direktora AACI America je došao iz DNV Healthcare-a u kojem je bio direktor za Europu i Bliski istok.

Član je ISQua EEA Accreditation Councila i America Society for Health Care Risk Management.

Ima širok spektar vještina i znanja od operativnih do zakonskih, kao i iskustvo u pronalaženju najboljih rješenja i proaktivnog zdravstvenog menadžmenta.

Iskustvo uključuje i rad s brojnim zdravstvenim ustanovama širom svijeta, Ministarstvima zdravlja, Svjetske zdravstvene organizacije, ISQua-om i raznim drugim profesionalnim udruženjima za kvalitetu i sigurnost pacijenata.

Odigrao je ključnu ulogu u razvoju AACI standarda kao i akreditacijskih i certifikacijskih programa. Uža specijalnost su mu akreditacije bolnica i razvijanje upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama.

ORGANIZATOR
DRŽAVA PARTNER
POKROVITELJI
PRIJATELJI
MEDIJSKI PARTNER