KEYNOTE SPEAKER

Dubravka Šuica

Autor: mediaval
event 17.05.2024.

Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju

Dubravka Šuica je od prosinca 2019. potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju. Gospođa Šuica je hrvatska političarka iz grada Dubrovnika, gdje je obnašala dužnost prve ženske gradonačelnice kroz dva mandata i bila nagrađena nagradom World Mayor Award 2006.

Dubravka Šuica ušla je u politiku 1990-ih kao članica Hrvatske demokratske zajednice te je bila zastupnica u Hrvatskom saboru, kao i zamjenica predsjednika Odbora za europske integracije. Između 2004. i 2009. bila je članica Upravnog odbora Udruge gradova i općina Republike Hrvatske. Tijekom deset godina bila je potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Od 2013. do 2019. Dubravka Šuica služila je kao zastupnica Europskog parlamenta i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove. U lipnju 2019. izabrana je za prvu potpredsjednicu Kluba zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu. Od 2012. je potpredsjednica Zajednice žena Europske pučke stranke.

ORGANIZATOR
DRŽAVA PARTNER
POKROVITELJI
PRIJATELJI
MEDIJSKI PARTNER