SPEAKER

dr. sc. Vanesa Benković

Autor: mediaval
event 03.06.2024.

dr.sc., Novo Nordisk, Direktorica za javne poslove i pristup tržištu

Vanesa Benković stručnjakinja je na području farmakoekonomike i zdravstvene ekonomike. Kao direktorica Odjela za javne poslove i tržišni pristup u Novo Nordisk Hrvatska, koristi svoje opsežno znanje kako bi vodila strateške inicijative i razvoj politika te omogućila pristup inovativnim lijekovima za hrvatske pacijente.

Vanesa ima diplomu iz glazbe s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, magisterij iz zdravstvenog menadžmenta s Medicinskog fakulteta u Zagrebu te doktorat iz sociologije o zdravstvenim nejednakostima s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, uz brojna dodatna obrazovanja u farmakoekonomici.

Tijekom svoje karijere, Vanesa je bila posvećena unapređenju područja zdravstvene ekonomike i farmakoekonomike. Ima razne predavačke pozicije na farmakoekonomici, zdravstvenoj ekonomici i statistici na nekoliko sveučilišta u Hrvatskoj, uključujući Medicinski fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu te Veleučilištu Edward Bernays. Kao autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova iz zdravstvene ekonomike, javnog zdravstva i sociologije, mentorira studente na preddiplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Vanesa je imala privilegiju sudjelovati u mnogim uzbudljivim projektima u zdravstvenom sektoru, uključujući analizu ishoda zdravstvene skrbi, dizajn i provedbu istraživačkih metodologija te evaluaciju zdravstvenih sustava. Sudjelovala je u nekoliko europskih projekata, poput Patient Safety & Quality (PaSQ), Urban Health Centers Europe, Cross-Border Patient Registries Initiative (PARENT), SmartCare i Carewell. Kao strastveni zagovornik boljih zdravstvenih sustava, sudjelovala je u raznim inicijativama usmjerenim na poboljšanje ishoda zdravstvene skrbi, uključujući projekte financirane od strane Svjetske banke i Zaklade Friedrich Ebert, fokusirajući se na učinkovitost zdravstvenih sustava u srednjoj i istočnoj Europi.

Vrlo je sretna što može podijeliti uvide iz svog rada na konferenciji HealthComm. Njezin je cilj omogućiti smislenije rasprave i razmjenu znanja među zdravstvenim stručnjacima i donosiocima politika, kako bi se poboljšanja u ishodima zdravstvene skrbi temeljila na povjerenju, uključivanju svih dionika i prije svega dobrim podacima.

ORGANIZATOR
DRŽAVA PARTNER
POKROVITELJI
PRIJATELJI
MEDIJSKI PARTNER