TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA HEALTHCOMM AWARDS 2024

  • Javni zdravstveni sektor – Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, agencije, zavodi, istraživački centri, bolnice, domovi zdravlja i slično
  • Privatni zdravstveni sektor – privatne bolnice i poliklinike
  • Farmaceutske kompanije
  • Prehrambene kompanije
  • Tehnološke kompanije i start-upovi koji razvijaju rješenja za unaprjeđenje sustava
  • Strukovna udruženja poput komora, farmaceutskih društava i udruga
  • Udruge pacijenata i neprofitni sektor – zaklade, udruge koje okupljaju pacijente koji se liječe ili koji su preboljeli razne bolesti, udruge koje promiču preventivne programe
  • Komunikacijske agencije